NLP untuk Guru

RM50.00

Ini adalah satu-satunya buku NLP yang dapat digunakan oleh setiap guru untuk meningkatkan keberkesanan PdP mereka. Lebih daripada 10 ribu buah buku telah diedarkan sejak Edisi Pertama pada tahun 2013. Kini Edisi Ketiga mempunyai banyak input tambahan yang baru. Buku ini menunjuk cara bagaimana NLP dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan impak pengajarannya.

Paling penting dalam tugas seorang guru apabila mengajar ialah dapat melakukan ‘engagement’ yang tinggi supaya pelajar sentiasa tertarik dan terpaku kepada apa yang disampaikan oleh guru. Guru dapat meletakkan pelajarnya dalam keadaan ‘energy’ yang paling tinggi supaya mereka dapat belajar secara aktif.

Antara kandungan NLP di dalam buku ini yang wajib dikuasai oleh guru ialah :

  • Pengendalian Keadaan Diri dan Emosi
  • COACH vs CRASH State
  • Model Komunikasi
  • Predikat dan Pilihan Perkataan
  • Metafora Cerita dan Analogi

Rumusannya, buku ini wajib menjadi buku rujukan setiap guru yang ingin memberikan yang terbaik kepada anak didiknya.

Ini adalah satu-satunya buku NLP yang dapat digunakan oleh setiap guru untuk meningkatkan keberkesanan PdP mereka. Lebih daripada 10 ribu buah buku telah diedarkan sejak Edisi Pertama pada tahun 2013. Kini Edisi Ketiga mempunyai banyak input tambahan yang baru. Buku ini menunjuk cara bagaimana NLP dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan impak pengajarannya.

Paling penting dalam tugas seorang guru apabila mengajar ialah dapat melakukan ‘engagement’ yang tinggi supaya pelajar sentiasa tertarik dan terpaku kepada apa yang disampaikan oleh guru. Guru dapat meletakkan pelajarnya dalam keadaan ‘energy’ yang paling tinggi supaya mereka dapat belajar secara aktif.

Antara kandungan NLP di dalam buku ini yang wajib dikuasai oleh guru ialah :

  • Pengendalian Keadaan Diri dan Emosi
  • COACH vs CRASH State
  • Model Komunikasi
  • Predikat dan Pilihan Perkataan
  • Metafora Cerita dan Analogi

Rumusannya, buku ini wajib menjadi buku rujukan setiap guru yang ingin memberikan yang terbaik kepada anak didiknya.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NLP untuk Guru”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top