Certified LAB Profile Practitioner

Deskripsi Kursus

Ini adalah kursus pensijilan pengamalan asas LAB Profile. Terdapat 14 Meta-Program yang digunakan dalam LAB Profile. Sebagai syarat kelayakan pensijilan, peserta dikehendaki mempamirkan kemahiran dengan mengenal pasti sekurang-kurangnya dua ciri-ciri meta-program tersebut. Peserta hendaklah tahu melakukan profailing dengan menggunakan ker semak LAB Profile, bertanyakan soalan, mengamati kalibrasi yang berla mengetahui bahasa mempengaruhi, melakukan sekurang-kurangnya dua kaj kes, memahami kombinasi cork, menyediakan iklan produk menggunal meta program LAB Profile, dan lain-lain.
Akademi NLP Malaysia menawarkan program jenis hybrid yang berjumlah 4 hari (2 hari bersemuka + 4 sesi ZOOM) 3 jam bagi setiap sesi (12 jam) berbanding 3 hari dahulunya. Ini bertujuan supaya ‘Certified LAB PROFILE Practitioner’ dari ANLPM benar-benar memahami dan menguasai NLP dan kaedahnya.

Kandungan Kursus

Bahasa Mempengaruhi

Bahasa Mempengaruhi adalah satu ciri utama yang paling unik dalam LAB Profile. Tidak ada program komunikasi lain yang dapat menandingi keunikan Bahasa Mempengaruhi ini. Bahasa Mempengaruhi adalah perkataan-perkataan tertentu bagi setiap Meta Program dalam LAB Profile.

Siapa Patut Hadir

Alumni LAB Profile Practitioner ANLPM

Ahmad Firdaus Mahmood

Pengasas Saudagar Tanah

Siti Sabrina Sobri

Founder MAMASAB

Capt. Ts Izat Nasran

Agensi Pekerjaan MIGLEX Sdn. Bhd.

error: Content is protected !!
Scroll to Top