NLP untuk Pelajar

Keupayaan berfikir yang kritis dan mendalam adalah satu faktor kejayaan setiap insan. Pepatah Melayu yang bijaksana mengatakan ‘Melentur buluh biarlah dari rebungnya’. Begitulah juga dengan cara berfikir. Penguasaan berfikir hendaklah bermula sejak dari awal lagi.
Buku ‘NLP Untuk Pelajar’ adalah sebuah buku coaching kendiri yang mudah. Ia mengenalkan para pelajar kepada kaedah-kaedah NLP yang dapat melonjakkan cara mereka berfikir. Mereka dapat membina matlamat, meningkatkan jati diri, berupaya membentuk soalan, dan lain-lain lagi.
Diolah dalam penceritaan yang mudah dengan kisah yang berlaku dalam kelas pengendalian Cikgu Khalid ianya dapat dibaca dengan santai dan menyeronokkan. Buku ini mengandungi banyak soalan dan kata-kata hikmah yang dapat pelajar gunakan dengan serta merta untuk mereka melonjakkan prestasi diri mereka. Ia dilengkapkan dengan infografik minda NLP untuk memudahkan pelajar membuat rujukan segera bila membacanya. Buku ini adalah buku pendamping dan pembimbing kepada para pelajar sepanjang masa persekolahan mereka di sekolah menengah. Ia adalah satu buku rujukan berulang kali untuk memantapkan duru mereka.
Scroll to Top