NLP untuk Guru

Ini adalah satu-satunya buku NLP yang dapat digunakan oleh setiap orang guru untuk meningkatkan lagi keberkesanan PdPnya. Lebih dari 10 ribu buah buku telah bdi didearkan sejaka edisi pertama pada tahun 2013. Kini edisi ketiga mempunyai banyak input tambahan yang baru. Buku ini menunjuk cara bagaimana NLP dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan impak pengajarannya.
Paling penting dalam tugas seorang guru apabila mengajar ialah dapat  melakkukan ‘engagement’ yang tinggi supaya pelajar sentiasa tertarik dan terpaku kepada apa yang disampaikan oleh guru. Guru dapat meletakkan pelajarnya dalam keadaan ‘energy’ yang paling tinggi supaya mereka dapat belajar secara aktif.
Antara kandungan  NLP dlam buku ini yang yang wajib dikuasai oleh guru ialah pengendalian keadaan diri dan emosi, COACH vs CRASH, predikat dan pilihan perkataan, metafora cerita dan analogi, model komunikasi, tonggak-tonggak dan andaian NLP yang relecan dan banyak lagi.. Rumusannya buku ini wajib menjadi buku rujukan setiap guru yang ingin memberikan yang terbaik kepada anak didiknya. 
Scroll to Top