Inspirasikan Kehidupan Anda

Bagi mereka yang mengenali NLP pastinya mereka akan mempelajari mengenai tonggak dan prinsip utama NLP. Tonggak dan andaian yang dinyatakan disini merupakan asas-asas pemikiran dan prinsip yang boleh diadikan panduan dalam kehidupan kita seharian. Buku ini mengandungi kupasan empat tonggak dan 18 andaian-andaian utama NLP yang terpilih secrara terperinci. Satu aspek menarik ialah semua kandungan buku ini dibuat dalam bentuk penceritaan. 
Latar belakang penceritaan adalah seperti anda mengikuti sebuah kelas NLP mengenai tonggak dan andaian yang dikendalikan oleh seorang master Trainer NLP.   Trainer membawa anda dari satu prinsip ke satu prinsip yang lain dalam bentu dialog dan penjelasan yang membuatkan anda benar-benar merasakan diri anda berada dalam sebuah bengkel pembelajaran NLP. 
Ribuan pembeli buku ini memberikan testimoni yang maklumbalas yang amat menggalakkan. Rata-rata menyatakan mereka dapat menjiwai dan menghayati kegunaan prinsip dan tonggak NLP dengan lebih baik. Ia adalah sebagai sumber komplemen kepada pembelajarn yang mereka lalui dalam kelas NLP.
Scroll to Top