Generative Trance

Print

program ini akan memfokuskan bagaimana minda separa sedar dan minda sedar digunakan secara kreatif bagi mendapatkan sesuatu atau menyelesaikan masalah yang dihadapi,beberapa corak 'GENERATIVE TRANCE' yang dibangunkan oleh Dr Stephen Gilligan akan ditunjukkan esok oleh sifu Akademi NLP Malaysia Tuan Hj Md Taib Mat.

Program sehari ini akan membincangkan mengenai 

  1. Memahami konsep Generative Trance
  2. Mengenali 3 Minda dalam diri
  3. Penggunaan Hipnosis dalam Generative Trance
  4. Kaedah-kaedah Generative Trance dalam kehidupan